Rok českého businessu v JaponskuThe year of Czech Business in Japan

News & Events

Zpráva

Další česká technologická mise navštívila Japonsko

Další česká technologická mise navštívila Japonsko

Ve dnech 21. 5. až 25. 5. 2018 se uskutečnila další ze seriálu pravidelných technologických misí do Japonska, která byla letos zaměřena na témata optiky, fotoniky, optometriky a laserových technologií. Mise byla sestavena a její program zorganizován ve spolupráci agentury CzechInvest a Velvyslanectví České republiky v Tokiu a byla finančně podpořena z prostředků CzechInvestu, MZV ČR, MO ČR a Úřadu vlády ČR v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie. Program této mise zahrnoval prezentace možností spolupráce na výzkumných a průmyslových projektech přímo v sídlech předních japonských firem, zaměřených zejména na výrobu přístrojové techniky a elektroniky, dále návštěvy akademických a výzkumných pracovišť a také dva semináře s detailními prezentacemi českých firem a technologií.

V čele technologické mise stál doc. Jiří Krechl, vedoucí Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací agentury CzechInvest, a jejími členy dále byli vedoucí představitelé Technologické agentury ČR, Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy, Českého optického klastru, centra HiLase a předních českých firem z tohoto oboru Meopta a CRYTUR. Misi po celou dobu programu doprovázeli ředitel tokijské kanceláře CzechInvestu Jiří Fusek a obchodně-ekonomický rada Velvyslanectví ČR v Tokiu Stanislav Beneš.

Intenzivní program technologické mise zahrnoval návštěvu pěti japonských měst (Tokio, Osaka, Kjóto, Hamamatsu a Hitachi) a prezentace možností spolupráce na výzkumných a průmyslových projektech v sídlech předních japonských firem zaměřených jak na výrobu samotné přístrojové techniky, tak i na výrobu elektroniky, jako jsou Horiba, Panasonic, Shimadzu, Hamamatsu Photonics, JEOL a Hitachi High-Tech. Dále byly uskutečněny návštěvy akademických a výzkumných pracovišť (Osaka University, Industrial Research Institute of Shizuoka a Graduate School for the Creation of New Photonics Industries) a také dva prezentační semináře (v prostorách Kyoto Research Park a v prostorách Velvyslanectví ČR v Tokiu). Oba tyto semináře byly hojně navštíveny lokálními odborníky a všemi účastníky velmi vysoko hodnoceny.

Česká republika má dlouholetou tradici ve výrobě a vývoji optických elementů – ať už pro laserové opracovávání materiálů, optomechanické sestavy, kontrolu kvality ve výrobě či vysoce přesné kovoobrábění. Zároveň je globální velmocí ve vývoji vědeckých přístrojů, a to především pro zobrazování (vyrábí se zde přibližně 30% světové produkce elektronových mikroskopů). K dalším oblastem možné spolupráce patří produkce monokrystalů či strukturování materiálů metodou elektronové litografie na nano-úrovni.

V posledních letech bylo v ČR investováno značné množství prostředků do vybudování nové výzkumné infrastruktury v okolí Prahy zaměřené na lasery s globálně unikátními parametry. Centra ELI a HiLase jsou, každé ve své specifické oblasti, nejlépe vybavená pracoviště na světě. Zejména centrum HiLase je kromě vědecké spolupráce silně zaměřeno také na praktické aplikace svých výsledků a na spolupráci s průmyslem. Toto know-how je využitelné v široké škále oborů, zejména v elektrotechnickém průmyslu např. ve výrobě polovodičů.

Z uskutečněných jednání a návštěv v rámci této mise vyplynul oboustranný zájem na navázání i rozšiřování spolupráce mezi českými i japonskými firmami a institucemi v těchto technologicky vyspělých odvětvích.

CONTACT

Kontaktujte nás

Kontakt

Pagetop

error: Content is protected !!