Rok českého businessu v JaponskuThe year of Czech Business in Japan

News & Events

Zpráva

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa navštívil v doprovodu podnikatelské delegace Japonsko

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa navštívil v doprovodu podnikatelské delegace Japonsko

Ve dnech 4. 6. – 8. 6. 2018 uskutečnil náměstek ministra zahraničních věcí ČR Ing. Martin Tlapa, MBA, pracovní návštěvu Japonska. Doprovázela jej šestnáctičlenná podnikatelská delegace, složená ze zástupců českých firem, reprezentujících převážně sektory biotechnologií, nanotechnologií, IT, energetiky, vědy a výzkumu a obranného průmyslu, kterou zorganizovala Hospodářská komora České republiky a v jejímž čele stál Viceprezident HK ČR Ing. Bořivoj Minář. Účastníci mise se v jejím průběhu setkali s představiteli japonských exportních institucí a asociací, výzkumných ústavů, technologických parků a předních japonských investorských a technologických firem. Hlavním bodem programu pak bylo 2. Česko-japonské podnikatelské a investiční fórum.

Pracovní cesta se konala u příležitosti uspořádání 2. Česko-japonského podnikatelského a investičního fóra a byla jednou z klíčových akcí Roku českého businessu v Japonsku 2018. Finančně byla podpořena z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Náměstek Tlapa v průběhu jejího programu také uskutečnil jednání na třech japonských ministerstvech – Ministerstvu zahraničních věcí (MoFA), Ministerstvu hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) a Ministerstvu životního prostředí (MoE).

Kromě zástupců Hospodářské komory ČR se doprovodné podnikatelské mise zúčastnili představitelé následujících českých firem a institucí: CEITEC, Centrum výzkumu Řež, ČSOB, Elematec, Fakulta informatiky MU Brno, NAFIGATE Corporation, PKMK law & finance, SVCS Process Innovation, VTK Special a T&T – trade Holding. Části programu cesty se zúčastnila také nově jmenovaná generální ředitelka agentury CzechInvest Ing. Silvana Jirotková.

V rámci čtyřdenního intenzivního programu mise se její účastníci setkali s představiteli předních japonských exportních institucí a asociací (JETRO, Japan Chamber of Commerce and Industry, Keidanren), výzkumných ústavů (AIST, NIMS), navštívili dva technologické parky a Technologickou agenturu tokijské prefektury. Program dále zahrnoval návštěvu předních japonských investorských a technologických firem (Konica Minolta, Rigaku Technologies, NEC) a účast na tradiční networkingové akci v prostorách Velvyslanectví ČR v Tokiu, spolupořádané Českou obchodní a průmyslovou komorou v Japonsku (CCCIJ) a českým velvyslanectvím. Před začátkem této akce také zasadil náměstek Tlapa v areálu velvyslanectví českou lípu u příležitosti 100 let vzniku Československa.

Nejdůležitějším bodem programu mise pak bylo již v pořadí druhé Česko-japonské podnikatelské a investiční fórum, které bylo zorganizováno ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Tokiu, agentury CzechInvest, Hospodářské komory ČR, japonské agentury na podporu obchodu a investic JETRO a Japonské obchodní a průmyslové komory (JCCI). Tohoto fóra se zúčastnilo více než 130 osob, vesměs představitelů předních japonských firem a podnikatelských institucí a také potenciálních investorů v oblasti oborů s vysokou přidanou hodnotou. Hlavní projev na této akci přednesl náměstek Tlapa, který v něm vyzdvihl dlouhou a bohatou tradici vzájemných ekonomických vztahů mezi ČR a Japonskem a vysoký potenciál jejich dalšího rozvoje, zejména v souvislosti s blížícím se podpisem nové dohody o volném obchodu mezi Japonskem a Evropskou unií (EPA). V další části fóra se uskutečnila panelová diskuse za účasti náměstka Tlapy, GŘ CzechInvestu, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Delegace EU v Tokiu a ředitele pražské kanceláře agentury JETRO. Na závěr akce proběhla řada B2B jednání českých firem, účastnících se doprovodné podnikatelské mise, s jejich potenciálními japonskými partnery.

CONTACT

Kontaktujte nás

Kontakt

Pagetop

error: Content is protected !!